Tutnjevac 119, Ugljevik
+387 (0) 55 799 060
info@dommilosevic.com

DOM ZA STARIJA LICA "MILOŠEVIĆ"

USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE

USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE

Dom za starija lica „Milošević“ 

Trajni ili privremeni smještaj? Tu smo za vas i vaše bližnje.

Dom za starija lica „MILOŠEVIĆ“ je otvoren 24h,
za Vaše i potrebe Vaših najbližih.

Gerontološki centar „MILOŠEVIĆ“ je ustanova integrisane socijalne i
zdravstvene zaštite sa visokim stepenom komfora i zdravstvene nJege.

Trajni ili privremeni smještaj

Ukoliko vaši bližnji usljed bolesti ili povrede nisu u mogućnosti da se samostalno staraju o sebi, u domu za stare „MILOŠEVIĆ“ pronaći će komforan smještaj, adekvatnu zdravstvenu zaštitu i emotivnu podršku.

Palijativna njega

Usljed teških ili neizlječivih bolesti čiji se simptomi progresivno pogoršavaju, palijativno zbrinjavanje je najbolje moguće rješenje. Uz multidisciplinarni pristup simptomi bolesti se kontrolišu, a oboljelima i njihovim porodicama pruža podrška.

Rehabilitacija

Ukoliko je vašim bližnjim poterbna banjska rehabilitacija ili fizikalna terapija usled problema sa kretanjem, preloma kuka ili moždanog udara, omogućen je sveobuhvatni tretman od strane ljekara fizijatra i naših fizioterapeuta.

Medicinska podrška

Da bi naši korisnici mogli koristiti blagodati naše ustanove, zaduženo je kvalitetno i obrazovano osoblje nase kuće. Dom opslužuju, dovoljan broj medecinskih sestara i njegovateljica, koji korisnicima pružaju usluge u toku cijelih 24 časa.
Pored kvalitetnog medecinskog osoblja u ustanovi su zaposleni još i Socijalni radnik, zadužen za poslove socijalnih pitanja i odnosa u ustanovi, kuvar, domar kao i osobe zadužene za održavanje čistoće i opšte higijene u ustanovi. Napominjem, sve potrebe korisnici mogu da zadovolje u čitavih 24h, u našoj ustanovi.

Dom raspolaže svom neophodnom opremom koja omogućava rad sa nepokretnim licima:  antidekubitalne dušeke, invalidska kolica, vlastito sanitetsko vozilo za hitne slučajeve transporta bolesnih lica, kako iz doma, tako i za potrebe drugih lica.

Pored toga što mogu da se druže sa drugim korisnicima doma, vaši bližnji uvijek mogu da popričaju sa socijalnim radnikom ili sestrama i tako iskažu svoje potrebe.
Bez obzira na životno doba, njegujemo aktivni životni stil.
Za pokretne i polupokretne korisnike predviđene su grupne vježbe. Nepokretni mogu imati koristi od pasivnih vježbi u krevetu kao i fizioterapije u vidu masaža, kako bi spriječili nastanak dekubitusa.

Visok stepen zdravstvene njege

Ukoliko se vaši bližnji oporavljaju od šloga (cerebrovaskularnog insulta) ili im je potrebna rehabilitacija usled preloma kostiju obezbeđen im je rad sa fizioterapeutom i pojačani medicinski nadzor radi prevencije mogućih komplikacija, a u cilju što skorijeg oporavka.

Ako vaši bližnji pate od bilo kog vida demencije ili Alchajmerove bolesti, u okviru naše usluge obezbjeđene su im stalne konsultacije sa neurologom i neuropsihijatrom u cilju adekvatnog tretmana i njege.

Nepokretnim pacijenatima sa razvijenim dekubitisom (rane koje nastaju najčešće usled ležanja i slabe cirkulacije) obezbeđena je svakodnevna jnega i obrada od strane hirurga u cilju sanacije i prevencije komplikacija.

Za korisnike koji pate od teških i neizlečivih bolesti predviđen je poseban, multidisciplinaran pristup u okviru posebne usluge palijativna nega.

U slučaju naglog pogoršanja zdravstvenog stanja korisnika, koje se ne može tretirati na licu mesta i indikuje bolničko liječenje, obezbjeđujemo transport sanitetom uz pratnju njegovateljice u odgovarajuću bolničku ustanovu. Takođe, naši korisnici mogu računati na sanitetski prevoz i pri otpustu.

O nama…

Dom za starija lica 
„Milošević“

Ovaj objekat, namijenjen za potrebe socijalne zaštite, sa kompletnim smještajem (njega, ishrana i medecinska zaštita). Gradjen je veoma strpljivo, namjenski zamišljen za potrebe naših korisnika, koji trebaju da ga koriste sa maksimalnim mogućnostima na jedan komforan život starijih osoba. Uz ovo, dužnost nam je napomenuti, da je to naša obaveza, prema tim osobama koji su sigurno dugogodišnjim privredjivanjem i marljivošću zaslužili tako nešto.

Želimo napomenuti da je čitav projekat izradjen kao kombinacija različitih iskustava iz te sfere poslovanja, kako iz zemlje tako i iz inistranstava. Vlasnik ove ustanove porodica Miloševic, pokušala je izgraditi nešto što bi podsećalo na onaj poznati slogan „Svjetsko a naše…“, naravno vodeći računa da sve to bude na jednom zavidnom nivou ali i finanasijski dostupno našim gradjanima. Kao i uvijek u životu,teško je biti pefektan u svemu, ali mislimo da smo uspjeli da postignemo jako visok kvalitet i mogućnost savremenog oblika socijalne zaštite, primjerenog današnjem dobu.

SAZNAJTE VIŠE