Tutnjevac 119, Ugljevik
+387 (0) 55 799 060
info@dommilosevic.com

DOM ZA STARIJA LICA "MILOŠEVIĆ"

USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE

Dobrodošli u dom za starija lica "MILOŠEVIĆ"

Ukoliko je naš dom pravo mjesto za vaše bližnje, postupak prijema je sledeći:

 

1

Naš socijalni radnik porazgovaraće sa budućim korisnikom i vama o životnim navikama, potrebama i željama, i upisati socio-anamnestičke podatke.

2

Ljekar će uzeti istoriju bolesti i detaljno upisati dotadašnju terapiju, uz napomene o vrsti neophodnih dodatnih pregleda, ukoliko su potrebni.

3

Glavna sestra će zabilježiti sve podatke vezane za neophodnu njegu korisnika. Pomoći će korisniku da se udobno smjesti i upozna sa okolinom.

ZA SVAKOG KORISNIKA SE NA OSNOVU NAVEDENIH PODATAKA, FORMIRA INDIVIDUALNI PLAN NJEGE I AKTIVNOSTI.Neophodna dokumentacija za prijem:

 

·         Lična karta budućeg korisnika (ili fotokopija)

·         Zdravstvena knjižica korisnika (ili fotokopija)

·         Izvod iz Matične knjige rođenih ili vjenčanih, bilo koje starosti (može se dostaviti naknadno)

·         Fotokopija lične karte srodnika

·         Medicinska dokumentcija korisnika

Takođe, molimo vas da prilikom prijema zatražite Informator o kućnom redu i  vremenu posjete.

                                     

U cijenu je uračunato:

 

·         24h nadzor medicinskog osoblja;

·         Higijena, nega i davanje terapije;

·         Ishrana;

·         Organizovane socijalne aktivnosti i konsultacije sa socijalnim radnikom;

·         Svakodnevni pregledi domskih lekara;

·         Konsultacije lekara svih neophodnih specijalnosti prema indikacijama

·         Rad sa fizioterapeutom prema indikacijama;

                                        

Cijene smeštaja:

 

Cijene smještaja kreću se u  zavisno od zdravstvenog stanja korisnika i sobe u kojoj je smješten ( jednokrevetni / dvokrevetni / trokrevetni apartmani).

 

U cijenu nije uračunato*:

 

·         Lijekovi koje korisnik upotrebljava;

·         Pelene, ukoliko ih koristi;

* Osim ukoliko prethodno navedeno nije definisano posebnim ugovorom.